RFID workstation USB

RFID workstation
11/08/2016
RFID workstation mobile
11/08/2016
Hepsi
bibliotheca RFID workstation™ USB
bibliotheca RFID workstation™ USB

RFID workstation USB

bibliotheca RFID workstation™ USB

RFID sisteminin bir bileşeni olan bu çok fonksiyonlu birim , etiket
progralama istasyonu veya dolasım masası birimi olarak işlev görebilir. Kataloglama
birimi , aynı anda birden çok kütüphane materyalini işleyebilmenin
yanı sıra, kütüphaneden ödünç alınan ve kütüphaneye iade edilen kitapların
barkodlarını ve RFID etiketlerini islemektedir