SİSTEM PROJELERİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Bilecik İl Halk Kütüphanesi
Bilecik İl Halk Kütüphanesi
Özyeğin Üniversitesi Kütüphaneleri
Özyeğin Üniversitesi Kütüphaneleri
Azerbaijan Diplomatic Academy
Azerbaijan Diplomatic Academy
Goethe Enstitu / Ankara
Goethe Enstitu / Ankara
Abdullah Gül Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi