Başkent Üniversitesi

Koç Üniversitesi
06/09/2016
Kars Kafkas Üniversitesi
03/10/2016

Eski binasında 19 yıl boyunca EM Güvenlik Sistemimizi kullanan Başkent Üniversitesi yeni binasında da bizi tercih etti. Başkent üniversitesi kütüphanesi koleksiyonunun güvenliği EM Güvenlik Sistemimizle sağlanmaktadır.