Marmara Üniversitesi / İstanbul

İnönü Üniversitesi / Malatya
05/08/2016
Goethe Enstitu / İzmir
05/08/2016

Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde Elektro Manyetik Kitap Güvenlik sistemi Model 3802 ,RFID+Elektro Manyetik Selfcheck Model 7420, ve diğer RFID birimleri kullanılmaktadır.